Searching...

Bab 9: Mengharapkan Berkah Dari Penyembahannya

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Firman Allah s.w.t.:

Maka apakah patut kalian (hai orang-orang musyrik) menganggap Al lata dan Al Uzza dan Manat yang ketiga, [27]. Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki- laki dan untuk Allah (anak) perempuan? yang demikian itu tentulah suatu pembahagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang diada-adakan oleh kamu dan bapa-bapa kamu; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah) nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka; padahal sesungguhnya tidak datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka.” (QS. An Najm, 19 - 23)

Abi Waqid Al Laitsi menuturkan:

"Suatu masa kami keluar bersama Rasulullah menuju Hunain, sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran (masuk Islam), pada masa itu orang-orang musyrik memiliki sebatang pohon bidara yang dikenal dengan 'dzatu anwath', mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon tersebut, pada masa kami sedang melalui pohon bidara tersebut, kami berkata: "ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami 'dzatu anwath' sebagaimana mereka memilikinya". Maka Rasulullah s.a.w. menjawab:

"Allahu Akbar, itulah tradisi (orang-orang sebelum kalian) demi Allah yang jiwaku ada di tanganNya, kalian benar-benar telah mangatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, "buatkanlah untuk kami penyembahan sebagaimana mereka memiliki penyembahan. Musa menjawab, "sungguh kalian adalah kaum yang tidak mengerti (faham). Kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian." (HR. Tirmidzi, dan dinyatakan sahih olehnya)


Kandungan dalam bab ini:

1-Penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surah An najm[28].

2-Mengetahui bentuk permintaan mereka[29].

3-Mereka belum melakukan apa yang mereka minta.

4-Mereka melakukan itu semua untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, kerana mereka beranggapan bahawa Allah menyukai perbuatan itu.

5-Apabila mereka tidak mengerti hal ini, maka selain mereka lebih tidak mengerti lagi.

6-Mereka memiliki kebaikan-kebaikan dan jaminan maghfirah (untuk diampuni) yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain mereka.

7-Nabi Muhammad s.a.w. tidak menerima hujah mereka, bahkan menyanggahnya dengan sabdanya, "Allahu Akbar, sungguh itu adalah tradisi orang-orang sebelum kalian dan kalian akan mengikuti mereka". Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka itu dengan ketiga kalimat ini.

8-Satu hal yang sangat penting adalah pemberitahuan dari Rasulullah s.a.w. bahawa permintaan mereka itu persis seperti permintaan bani israil kepada nabi Musa: "buatkanlah untuk kami penyembahan sebagaimana mereka mempunyai penyembahan-penyembahan …"

9-Pengingkaran terhadap hal tersebut adalah termasuk diantara pengertian, “La Ilaha Illallah” yang sebenarnya, yang belum difahami oleh mereka yang baru masuk Islam.

10-Rasulullah s.a.w. menggunakan sumpah dalam menyampaikan petunjuknya, dan beliau tidak berbuat demikian kecuali untuk kemaslahatan.

11-Syirik itu ada yang besar dan ada yang kecil, buktinya mereka tidak dianggap murtad dengan permintaannya itu.

12-Perkataan mereka "… sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran (masuk islam) …" menunjukan bahawa para sahabat yang lain mengerti bahawa perbuatan mereka termasuk syirik.

13-Diperbolehkan bertakbir ketika merasa hairan, atau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama, berlainan dengan pendapat orang yang menganggapnya makruh.

14-Diperintahkan menutup pintu yang menuju kemusyrikan.

15-Dilarang meniru dan melakukan suatu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah.

16-Boleh marah ketika menyampaikan pelajaran.

17-Kaedah umum, bahawa diantara umat ini ada yang mengikuti tradisi-tradisi umat sebelumnya, berdasarkan Sabda Nabi s.a.w, "itulah tradisi orang orang sebelum kamu … dst"

18-Ini adalah salah satu dari tanda kenabian Nabi Muhammad s.a.w, kerana terjadi sebagaimana yang beliau ceritakan.

19-Celaan Allah yang ditujukan kepada orang yahudi dan nasrani, yang terdapat dalam Al-Qur'an berlaku juga untuk kita.

20-Sudah menjadi ketentuan umum dikalangan para sahabat, bahawa ibadah itu harus berdasarkan perintah Allah (bukan mengikuti keinginan, fikiran atau hawa nafsu sendiri). Dengan demikian, hadis tersebut di atas mengandungi suatu isyarat tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia di alam kubur. Adapun "Siapakah Tuhanmu?", sudah jelas; sedangkan "Siapakah Nabimu?" berdasarkan keterangan masalah-masalah ghaib yang beliau beritakan akan terjadi; "dan apakah agamamu?" berdasarkan pada ucapan mereka; "buatkanlah untuk kami penyembahan sebagaimana mereka itu mempunyai penyembahan-penyembahan … dst"

21-Tradisi orang-orang ahli kitab itu tercela seperti tradisinya orang-orang musyrik.

22-Orang yang baru saja pindah dari tradisi-tradisi batil yang sudah menjadi kebiasaan dalam dirinya, tidak dapat dipastikan secara mutlak bahawa dirinya terbebas dari sisa-sisa tradisi tersebut, sebagai buktinya mereka mengatakan; "kami baru saja masuk islam" dan merekapun belum terlepas dari tradisi tradisi kafir, kerana kenyataannya mereka meminta dibuatkan 'Dzatu Anwath' sebagaimana yang dipunyai oleh kaum musyrikin.

_____________________________________

Catatan Kaki:

[27] Al Lata, Al Uzza dan Manat ('Dzatu Anwath') adalah nama berhala berhala yang dipuja orang arab jahiliyah dan dianggapnya sebagai anak-anak perempuan Allah.

[28] Dalam ayat ini, Allah s.w.t. menyangkal tindakan kaum musyrikin yang tidak rasional, kerana mereka menyembah ketiga berhala tersebut yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula dapat menolak madlarat. Dan Allah mencela tindakan zalim mereka dengan memilih untuk diri mereka jenis yang baik dan memberikan untuk Allah jenis yang buruk dalam anggapan mereka. Tindakan mereka itu semua hanyalah berdasarkan sangkaan sangkaan dan hawa nafsu, tidak berdasarkan pada tuntunan para Rasul yang mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain-Nya.

[29] Iaitu mereka meminta dibuatkan 'Dzatu Anwath' sebagaimana yang dimiliki oleh kaum musyrikin, untuk diharapkan berkahnya.


Tafsiran Ajaran Tauhid

Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan membaca bahan-bahan ilmiah terbitan saya. Harap anda mendapat ilmu yang bermanfaat dan maklumat penting sedikit sebanyak ianya berguna dalam kehidupan anda.
Kalau anda rasa pandangan di dalam artikel ini ada percanggahan, kepincangan dan perlu diperbetulkan maka dipersilakan untuk berbincang dalam kotak komen di bawah.
Anda ingin tips-tips terbaru untuk kesedaran? Cuma klik di sini atau masukkan email anda di bawah untuk mendapatkan artikel terbaru dari blog ini terus ke email anda:

0 Comments:

Catat Ulasan

loading...
 
Copyright © 2016. Nukeufo89's Blog - Cara Islam - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger